top of page

Rent   koparent

1. Rendileandja annab Rentnikule kasutada oma tööde teostamiseks tehniliselt  korras ehitusmehhanismi (võimaluse korral ka asendusmasina) koos juhiga, kes vastutab töötamisel objektil masina ekspluatatsiooni- ja ohutuseeskirjade täitmise eest oma töölõigu ulatuses.

 

2. Rentnik (Tellija) vastutab kaevetööde eeskirjade täitmise ja kinnipidamise eest.

 

3. Rentnik taotleb kaeveload ja tellib objektile vastavalt kaevetööde eeskirjades ettenähtud ametkondade esindajad ja vastutab tööde teostamist reguleerivate õoigusaktide, s.h. riiklike ning teostavate tööde asukohajärgsete kohalike omavalitsusorganite õigusaktide nõudeid.

 

4. Rentnikul ei ole õigus sundida mehhanismi juhil teostama töid, mis ei ole kooskõlas kõikide õigusaktidega (k.a. kaablite tsoonis töötamine).

 

5. Rentnik vastutab töötamisel tänavatel ja teedel objekti ning tehnika tähistamise eest liiklusmärkidega ja piiretega vastavalt eeskirjadele.

 

6. Tellija kohustub täitma ja allkirjaga kinnitama Tellimuslehe selleks volitatud isiku poolt ning tasuma vastavalt allkirjastatud tellimuslehele koostatud arved tähtajaliselt.

 

7. Minimaalne rendiaeg on 4 tund.

 

8. Rendiaega arvestatakse pooltunni täpsusega.

 

9. Tellija tasub nädalavahetustel, riiklikel pühadel ning õhtu- ja öötundidel töötatud aja eest 10% kallimat tunnihinda, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

 

10. Tellija kohustub tagama tellitud mehhanismile objektil turvalisuse ja muude töökaitseseaduste täitmise. Masinad, mis jäävad ööseks, nädalavahetuseks või riiklikeks pühadeks tellitud objektile, tuleb Tellija poolt garanteerida valvega. Vastasel juhul lisandub tellimuse maksumusele transpordi tasu.

 

11. Kõik pretensioonid tellitud masina ning juhi töö kvaliteedi vms. kohta peavad olema kirjalikult esitatud ja vajadusel tõestatavad. Pretensioonide lahendamiseks kutsuda koheselt objektile ka meie firma esindaja.

bottom of page